Starting Lineup

# Name Birth Day
1RIN TAKAHASHI04/10/2001
2KUNPEI ABE10/05/2001
3KOUKICHI SHIMIZU10/11/2001
4KUSUDA TOMOKI06/02/2003
5KOU TSUJIMURA05/13/2001
6SAWA TOKI12/23/2001
7OKUHIRA TOTAROU04/30/2002
8USUDA SYUKI04/10/2003
9KAKERU MATSUI (Cap)07/11/2001
10YURAGI MUTOU07/30/2001
11TOUMA MAEZONO04/17/2001
12KENTAROU NANIMATSU08/17/2001
13RYOHTA ICHIKAWA06/15/2001
14RAITO KOU03/22/2002
15YOSHIAKI TANIGUCHI11/20/2001
16TOMU NISHIJIMA10/09/2001
17MASANE MIMURA05/08/2002
18TANIDA TAKAAKI03/27/2003
19RYOHTA NAKATSUKA05/09/2001
20REO TAKEDA04/24/2001
21KAWAMURA RYOUMA06/11/2002
22TOWA KONDOU09/01/2002
23KOUJI TSUTSUMI11/16/2001
24RYOHTA OOHATA07/02/2002
25KAZUKI OOSHITA08/22/2001