Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kensho Osawa08/12/1998
2Shintaro Kobayashi11/10/1999
3Mizuki Mori10/28/1997
4Juya Azati11/25/2000
5Riku Miyazaki09/17/1997
6kai Inaba06/16/1997
7Ryota Uchida10/28/1998
8Takumi Sugaya02/22/1998
9Masatsugu Kato02/26/1998
10Yugo Watanabe (Cap)07/20/1997
11Reiji Sezawa08/09/1997
12Ryota Kawakami10/06/1999
13Takuma Sugiura02/04/1998
14Go Ono06/14/1997
15Yusuke Yoshida03/18/1998
16Yuki Byakuno04/19/1998
17Ryusuke Takashi12/14/2000
18Manato Morioka04/07/2000
19ペッククリストファーペッククリストファー08/04/1997
20Ren Ono05/12/1999
21Yuuki Kawakami12/13/1998
22Koki Nagashima01/27/1999
23Ryuga Miwa06/15/2000