Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shunichiro Hamana04/21/1999
2Riku Kuwayama01/27/1998
3Yujiro Nakai08/20/1996
4Kengo Hashimoto07/05/1996
5Akifumi Ogawa10/21/1997
6Daisuke Machida09/20/1997
7Ryuta Onodera05/15/1997
8Taihei Kamata02/12/2001
9Daisuke Murata10/06/2000
10Takemaru Makita01/27/1998
11Kyohei Nebu05/07/1997
12Kosuke Kawasaki01/22/1999
13Masaki Endo03/19/1999
14Keita Masui04/05/1997
15Takeshi Honna (Cap)12/27/1997
16Hayate Kawasaki08/05/1998
17Taisei Sasaki01/01/2001
19Shota Shibata05/26/1999
20Kazuto Kondo03/07/1996
21Kaito Tsuji03/19/1999
22Hikakru Sato12/25/1999
23Mutsumi Tomioka05/30/1997