Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tomonari Ishizumi12/06/1997
2Yusuke Miyagi01/25/1998
3Kento Miyata07/27/1998
4Takumi Yamada01/09/1999
5Iosua Sousou08/13/1996
6Ono Kyousuke07/26/1999
7Kazuki Sakano01/15/1999
8Sione Afemui01/30/1999
9Naoto Shiziki10/30/1998
10Yuji Kashiwya08/29/1998
11Timo Fiti Sufiah11/07/1996
12Kouta Matayoshi07/25/1997
13Yuki Hidano (Cap)01/13/1998
14Yuui Seko09/16/1998
15Takuya Nagano11/18/1998
16Daiki Kanno04/26/1998
17Yuga Kinjo09/08/1999
18Sein Taba09/15/1998
19Takeshi Yamamoto06/15/1999
20Kaito Niina10/13/2000
21Katsuya Kawai03/04/1998
22Kanosuke Shimizu02/18/2001
23Piranatsu Pusupakomu02/24/2000