Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yusaku Kihara12/11/2000
2Daigo Asato08/16/1998
3Shimpei Kamata09/07/1997
4Minato Goto06/30/1997
5Kenta Nakahara04/02/1999
6Shinkou Tsuchiya03/19/1998
7Torai Nakata08/07/1998
8Tokuma Tanoue06/24/1997
9Yuhei Sugiyama (Cap)06/05/1997
10Yuhei Shimada12/25/1997
11Hideto Niguma06/24/1998
12Masaya Yamada03/08/1998
13Ryouji Nonaka12/03/1997
14Shu Shimada06/04/1998
15Kanta Matsunaga09/28/1999
16Hayato Yoshida03/05/1997
17Keisuke Mori02/14/1997
18Kaito Yokogi09/27/1998
19Tomotaka Ishimatsu09/11/1997
20Kotaro Naramoto07/15/2000
21Kai Imai12/28/1998
22Kodai Okazaki07/27/1998
23Haruhiko Uemura11/13/2000