Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hiroki Fujiwara12/22/1998
2Syun Hidume01/28/1999
3Yuusei Yamamoto01/16/1998
4Kai Yamaura07/02/1998
5Syuuhei Takeuchi (Cap)12/09/1997
6Masahiro Kuroki11/13/1997
7Masamune Yoshida08/25/1999
8Yuki Fujii12/24/1998
9Kouta Arikawa04/21/2000
10Hikaru Ichihashi10/13/1999
11Syou Takahara01/31/1998
12Naoya Nakahara03/14/1998
13Yuudai Kawahara05/28/1998
14Yuusei Kozaki08/21/1999
15Masaki Beppu12/11/1999
16Tamon Seo10/21/1997
17Kouta Nishimura08/08/1997
18Masanori Nakamura09/09/1997
19Kensuke Kawadu12/10/1999
20Asahi Kuroda11/04/2000
21Hiromu Tsuzurano04/19/2000
22Daisuke Hijii02/23/1998
23Kaito Yamamoto12/05/1999