Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kosuke Fujita05/19/1997
2Kazuma Matsuda08/22/1998
3Daisuke Nishimura05/10/1997
4Jutaro Hirai05/27/1998
5Omido Sarimi05/05/1997
6Ryo Kayutsuka07/30/1997
7Yusuke Sakamoto10/25/1998
8Kensuke Seki (Cap)11/16/1997
9Yu Nomura12/13/1999
10Shogo Yanagita04/19/2000
11Shintaro Yokose03/18/1998
12Daigo Doi11/23/2000
13Viliame Takayawa02/21/1997
14Inoke Burua05/30/1999
15Shunta Kawano08/01/1999
16Shoya Iino05/06/1999
17Ryugo Hayashi02/10/1998
18Sinkuru Kanzo08/20/1999
19Ryuki Hoshino02/15/2001
20Sione Rikuata06/27/1998
21Hayato Nibayashi04/01/1999
22Ayato Sonoda11/12/1999
23Takeru Nakagawa07/14/1998