Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takumi Kawakami03/13/2005
2Taiga Satou05/07/2004
3Zenta Kodama07/21/2004
4Ukyou Tsutsumi08/23/2004
5Ryoku Masuo10/19/2004
6Kai Yakushiji12/30/2004
7Syouta Gotou04/11/2004
8Sakuma Gotou08/28/2004
9Shintarou Adachi (Cap)04/26/2004
10Masuda Tsubasa10/05/2005
11Eito Watanabe10/07/2004
12Seima Oomura03/15/2006
13Yuutetsu Tanabe10/14/2004
14Kousei Abe05/27/2004
15Kisuke Ikebe02/06/2005
16Syunji Kawanaka02/25/2005
17Motoki Kusakabe04/12/2005
18Syuutarou Murakami07/26/2005
19Yamato Adachi09/16/2005
20Daichi Gotou11/02/2005
21Arata Okazaki09/09/2005
22Takanori Wada09/22/2005