Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ousuke Araki06/23/2004
2Souta Morimoto04/06/2004
3Riu Nomura07/07/2004
4Kentarou Nakayama06/27/2004
5Koumi Oumori11/22/2004
6Yuuku Sei (Cap)05/22/2004
7Ryuunosuke Itou11/20/2004
8Ukyou Hamano11/14/2004
9Ryousei Nakase07/17/2004
10Souta Iwakura12/29/2004
11Atushi Suzuki08/14/2004
12Kensin Seita08/20/2004
13Haruki Takahashi04/23/2004
14Kaito Ookubo01/24/2005
15Keisuke Sasaki09/24/2004
16Akito Moriyama05/25/2005
17Tokitarou Aoki11/28/2005
18Hirokazu Oomori08/31/2004
19Kouki Watanabe07/25/2005
20Kazuma Torii11/24/2005
21Haruki Ishiguro04/01/2006
22Fukumi Nakamura06/22/2005