Starting Lineup

# Name Birth Day
1Naruki Sonnyu06/15/2004
2Masaya Tanaka02/26/2005
3Taishiro Fushii11/20/2004
4Komei Maeda (Cap)12/02/2004
5Yusuke Kitaura07/30/2004
6Yo Kubota03/26/2005
7Yudai Tsuchitani08/17/2004
8Ryota Takasaki04/30/2004
9Yo Shimizu10/05/2004
10Haruhiko Nakata04/23/2004
11Ryo Uchida06/01/2005
12ShinyaSakai05/27/2004
13Yuta Iwami02/25/2005
14Isamu Nishida02/22/2005
15Kaito Koga12/29/2004
16Taisuke Horiuchi09/24/2005
17Genki Uetani12/26/2005
18Kaisei Nishi08/02/2005
19Keiichiro Taguchi12/05/2005
20Shinjiro Okumura07/17/2005
21Sosuke Tsuji01/27/2006
22Kosei Mitsuuchi05/05/2004