Starting Lineup

# Name Birth Day
1SUGURU IGARASHI11/22/1993
2Yusuke Niwai10/22/1991
3Satoshi Ueda04/08/1989
4Samuela Anise08/30/1986
5Rynier Bernardo08/27/1991
6Kosuke Urabe07/07/1995
7Naoto Shimada (Cap)05/21/1991
8Kobus van Dyk07/06/1994
9Kouki Arai05/14/1993
10Yu Tamura01/09/1989
11Hosea Saumaki05/10/1992
12Ryohei Mitomo12/21/1986
13Jesse Kriel02/15/1994
14Seiya Yamada12/02/1996
15Michael Bond01/27/1987
16Sonho Paku11/10/1995
17Sef Faagase03/05/1991
18Akira Jo07/11/1988
19Jan Deklerk02/10/1991
20Shohei Yuzawa08/22/1988
21Toshiki Amano10/27/1990
22Naoya Minamihashi08/10/1989
23Tetsu Uehara02/05/1994