Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Yo Sato01/27/1994
3Takahiro Doi08/22/1986
4Yoshiya Hosoda08/05/1987
5Sam Jeffries05/20/1992
6Sam Henwood05/28/1991
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Jack Lam11/18/1987
9Daiki Nakajima03/25/1996
10STEPHEN DONALD12/03/1983
11Shindo Kamaike10/23/1986
12Amanaki Savieti03/13/1996
13Koichi Matsuura08/03/1993
14Ryuta Iiyama08/03/1994
15Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
16Kai Stroem01/21/1998
17Toshiaki Maejima12/13/1993
18Hikaru Tanaka03/24/1989
19JEAN DROSTE01/21/1994
20Takumi Matsumura12/16/1994
21Koki Yoshikawa04/04/1996
22Taisetsu Kanai01/29/1997
23Lolagi Visinia01/17/1993