Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Kyungmun Wang09/12/1991
3Kosuke Oike08/18/1993
4Ryuichiro Fukutsubo (Cap)08/16/1988
5Mark Abbott02/20/1990
6James Moore06/11/1993
7Satoshi Tsuruoka07/28/1990
8Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
9Tatsuya Fujii03/15/2000
10Santiago Gonzalez06/16/1988
11Kyoji Takano10/25/1996
12Sooyoung Wang05/11/1993
13Tim Bennetts08/01/1990
14Jone Macilai Tori06/27/1980
15Binjamin Ray Yagi03/05/1988
16Kota Kumamoto11/24/1988
17Dongwon Shin12/12/1986
18Paddy Ryan08/09/1988
19Dallas Tatana08/27/1991
20Shohei Shitayama07/19/1991
21Kohei Hamazato05/25/1988
22Rinto Kagawa03/18/1997
23Keito Moribayashi01/27/1995