Starting Lineup

# Name Birth Day
1Masataka Mikami06/04/1988
2Futoshi Mori04/25/1988
3Ryota Fukamura07/23/1993
4Kyosuke Kajikawa09/05/1987
5Naohiro Kotaki06/13/1992
6Sione Lavemai05/08/1994
7Songchang Lee08/24/1991
8Michael Leitch10/07/1988
9Takahiro Ogawa (Cap)03/18/1991
10Jack Stratton08/21/1994
11Masaki Hamada07/13/1996
12Hayata Nakao01/20/1995
13Johnny Faauli09/13/1995
14Jone Naikabula04/12/1994
15Tim Bateman06/03/1987
16Daigo Hashimoto01/28/1994
17Keiichi Tanaka10/25/1989
18Yu Chinen11/18/1990
19Tom Parsons07/25/1990
20Hiroshi Yamamoto04/28/1986
21Taiki Watanabe06/23/1987
22Hisayoshi Matsuoka09/01/1992
23Toshiki Kuwayama06/06/1996