Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takumi Fujii09/02/1995
2Kienori Go10/23/1996
3Jiwon Gu07/20/1994
4Yoji Akiyama02/06/1990
5RG Snyman01/29/1995
6Hiroto Kawasaki07/05/1991
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Paul Schoeman12/19/1992
9Kenta Yamaji08/09/1989
10Baden Kerr06/09/1989
11Nobutaka Ubukata03/28/1988
12Shaun Treeby01/26/1989
13Kaito Morikawa05/27/1988
14Lomano Lava Lemeki01/20/1989
15Aidan Toua01/21/1990
16Akito Kawamata09/02/1992
17Tatsuhiko Tsurukawa05/12/1995
18Miwasuke Go04/12/1994
19Josh Bekhuis04/26/1986
20Masaki Kondo12/02/1994
21Shogo Nezuka01/13/1997
22SongGi Pak02/25/1993
23Clynton Knox12/27/1992