Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Shin Kawamura08/06/1987
3Takahiro Doi08/22/1986
4Sam Jeffries05/20/1992
5Waqa Sanaila07/17/1995
6Yoshiya Hosoda08/05/1987
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Sam Henwood05/28/1991
9Koki Yoshikawa04/04/1996
10STEPHEN DONALD12/03/1983
11Hiroyuki Miyajima09/23/1992
12Tim Omalley08/21/1994
13Koichi Matsuura08/03/1993
14Yuki Takahira09/09/1991
15Lolagi Visinia01/17/1993
16Yo Sato01/27/1994
17Toshiaki Maejima12/13/1993
18Taku Tohma09/21/1996
19Taku Hirosawa09/10/1986
20Kai Stroem01/21/1998
21Keisuke Yamada05/05/1991
22Taisetsu Kanai01/29/1997
23Yudai Kameyama05/05/1995