Starting Lineup

# Name Birth Day
1Masataka Mikami06/04/1988
2Daigo Hashimoto01/28/1994
3Yu Chinen11/18/1990
4Kyosuke Kajikawa09/05/1987
5Lyndon Dunshea12/18/1991
6Sione Lavemai05/08/1994
7Songchang Lee08/24/1991
8Michael Leitch10/07/1988
9Takahiro Ogawa (Cap)03/18/1991
10Jack Stratton08/21/1994
11Taiki Matsunobu04/25/1990
12Hayata Nakao01/20/1995
13Tim Bateman06/03/1987
14Jone Naikabula04/12/1994
15Toshiki Kuwayama06/06/1996
16Futoshi Mori04/25/1988
17Keiichi Tanaka10/25/1989
18Ryota Fukamura07/23/1993
19Hiroki Yamamoto11/17/1992
20Hiroshi Yamamoto04/28/1986
21Shuhei Ohshima09/16/1988
22Johnny Faauli09/13/1995
23Masaki Hamada07/13/1996