Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sunao Takizawa09/30/1986
2Shin Kawamura08/06/1987
3Taku Tohma09/21/1996
4Shoji Tanaka09/12/1994
5Sam Jeffries05/20/1992
6Waqa Sanaila07/17/1995
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Sam Henwood05/28/1991
9Koki Yoshikawa04/04/1996
10Tim Omalley08/21/1994
11Yuki Takahira09/09/1991
12Amanaki Savieti03/13/1996
13Koichi Matsuura08/03/1993
14Lolagi Visinia01/17/1993
15Hiroyuki Miyajima09/23/1992
16Yo Sato01/27/1994
17Kento Imura04/30/1994
18Takumi Adachi04/12/1995
19Taku Hirosawa09/10/1986
20Takumi Matsumura12/16/1994
21Kodai Kameyama03/24/1993
22Taisetsu Kanai01/29/1997
23Yudai Kameyama05/05/1995