Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kazuma Nishi08/10/1995
2Kazuhiro Koike06/10/1992
3Kazuhiro Shibata08/22/1986
4Daymon Leasuasu01/20/1993
5Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
6Elliot Dixon09/04/1989
7Michael Broadhurst10/30/1986
8Shuhei Matsuhashi (Cap)11/24/1993
9Toshiya Takahashi10/22/1993
10Matt McGahan04/21/1993
11Yusuke Matsumoto06/06/1991
12Berrick Barnes05/28/1986
13Daisuke Hamano01/06/1994
14Masaki Watanabe09/07/1989
15Keagen Faria12/10/1994
16Ben Funnell06/06/1990
17Takao Makabe08/20/1992
18Soutarou Okawa10/25/1991
19TALAU FAKATAVA12/07/1994
20Daiki Yanagawa02/19/1989
21Matt Lucas01/29/1992
22Kohei Horigome09/18/1995
23Daisuke Komatsu09/27/1984