Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tatsuhiko Tsurukawa05/12/1995
2Akito Fujinami08/31/1995
3Jiwon Gu07/20/1994
4Josh Bekhuis04/26/1986
5RG Snyman01/29/1995
6Paul Schoeman12/19/1992
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Tomasi Soqeta08/16/1983
9Kenta Yamaji08/09/1989
10SongGi Pak02/25/1993
11Nobutaka Ubukata03/28/1988
12Shaun Treeby01/26/1989
13Clynton Knox12/27/1992
14Lomano Lava Lemeki01/20/1989
15Baden Kerr06/09/1989
16Kienori Go10/23/1996
17Takumi Fujii09/02/1995
18Miwasuke Go04/12/1994
19David Milo09/29/1984
20Hiroto Kawasaki07/05/1991
21Shogo Nezuka01/13/1997
22Kaito Morikawa05/27/1988
23Aidan Toua01/21/1990