Starting Lineup

# Name Birth Day
1Keita Inagaki06/02/1990
2Shota Horie01/21/1986
3Asaeli Ai Valu05/07/1989
4James Moore06/11/1993
5Uwe Helu07/12/1990
6Michael Leitch (Cap)10/07/1988
7Pieter Labuschagne01/11/1989
8Hendrik Tui12/13/1987
9Fumiaki Tanaka01/03/1985
10Yu Tamura01/09/1989
11Kenki Fukuoka09/07/1992
12Timothy Lafaele08/19/1991
13William Tupou01/25/1991
14Kotaro Matsushima02/26/1993
15Ryohei Yamanaka06/22/1988
16Atsushi Sakate06/21/1993
17Koki Yamamoto10/29/1990
18Yusuke Kizu12/02/1995
19Wimpie Van Der Walt01/06/1989
20Kazuki Himeno07/27/1994
21Yutaka Nagare09/04/1992
22Rikiya Matsuda05/03/1994
23Lomano Lava Lemeki01/20/1989