Starting Lineup

# Name Birth Day
1HARUYA SAKONDA03/03/2002
2YOUYA YAMAMOTO11/17/2001
3RYOUTO TOMITA12/20/2001
4TAKESHI KIHARA12/12/2001
5DAITO SHIMIZU04/10/2002
6YUYATO NISHIOKA (Cap)06/20/2001
7KEISHI NAKATSUKA09/17/2001
8KAZUMA MURAMATSU01/08/2002
9DAIKI MISHIMA10/24/2001
10SEIYA MICHISITA12/08/2002
11SEIKI OKAMOTO05/20/2001
12MANATO ITIBA10/16/2001