Starting Lineup

# Name Birth Day
1SO MAKINO02/22/2002
2Umemura Shinga01/12/2002
3SHOEI ISHIYAMA10/16/2001
4RYOTAROU NODA01/11/2002
5KAITO SUGIMOTO10/17/2001
6RYUYA ISHII10/17/2001
7TAKUYA ITO (Cap)06/15/2001
8RIKU MIZUNO12/21/2001
9RYOTAROU SHIMIZU11/18/2001
10SHITARO SUZUKI08/30/2001
11RIKIMARU KUMADA04/05/2001
12KUUTO NAKAMURA03/25/2002