Starting Lineup

# Name Birth Day
1kousei hirane04/08/2018
2shyo kobayasi04/08/2017
3ryota sashima04/08/2017
4ryouta arai04/08/2017
5daisuek kobayashi04/08/2018
6idomu tanaka (Cap)04/08/2017
7hibiki takizawa04/08/2019
8haku moteki04/08/2018
9shintaro yamamoto04/08/2018
10kazuki takahashi04/08/2017
11yohe arai04/08/2017
12nishiki tesima04/08/2017