Starting Lineup

# Name Birth Day
1Isileli Nakajima07/09/1989
2Shota Horie01/21/1986
3Asaeli Ai Valu05/07/1989
4Wimpie Van Der Walt01/06/1989
5James Moore06/11/1993
6Yuya Odo03/09/1990
7Pieter Labuschagne (Cap)01/11/1989
8Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
9Yutaka Nagare09/04/1992
10Yu Tamura01/09/1989
11Kenki Fukuoka09/07/1992
12Rikiya Matsuda05/03/1994
13Yusuke Kajimura09/13/1995
14Lomano Lava Lemeki01/20/1989
15Kotaro Matsushima02/26/1993
16Takuya Kitade09/14/1992
17Keita Inagaki06/02/1990
18Yusuke Kizu12/02/1995
19Ryota Hasegawa05/12/1993
20Shunsuke Nunomaki07/13/1992
21Keisuke Uchida02/22/1992
22Ryoto Nakamura06/03/1991
23Harumichi Tatekawa12/02/1989
24Seiya Ozaki07/11/1995
25Ryuji Noguchi07/15/1995