Starting Lineup

# Name Birth Day
1IKEDA KEIJI01/11/1987
2KITUKI TAKEHIRO11/15/1994
3HIROHATA KOTARO03/06/1988
4SONONAKA YOSHIHIRO03/22/1991
5TOM ROWE02/21/1991
6YAMADA YUUKI (Cap)06/18/1994
7OBARA WATARU05/29/1989
8LACHLAN MCCAFFREY03/17/1990
9NAKAO KOTARO05/28/1992
10PHIL BURLEIGH10/22/1986
11SAITOU GOUKI11/17/1993
12SHIMA TAKUYA12/17/1986
13HAYATA KENJI05/26/1987
14TAKAYA NAOKI05/25/1995
15HONDA KEITO11/25/1996
16NAKAMURA GENKI06/08/1993
17TOKUNAGA KAZUTO04/08/1993
18OONO KAZUMA08/09/1994
19URAKAWA SHINTARO07/23/1986
20INOUE TAKAHIRO11/23/1987
21MOTOMURA MITSUAKI09/07/1990
22ARAMAKI YUSUKE12/01/1988
23ISODA YASUNARI11/20/1992