Starting Lineup

# Name Birth Day
1Pekahou Cowan06/02/1986
2Yuya Furuta12/20/1995
3Ryo Jinnohara10/30/1994
4Suguru Hidaka02/15/1990
5Ryota Sakino02/05/1990
6Tatsushi Ishii02/05/1987
7Taiyo Ando08/22/1987
8Yuutaro Shirako (Cap)01/10/1993
9Taishi Sakurai02/28/1994
10Luke McAaaaalister08/28/1983
11Nicolas Kraska06/17/1989
12Kazuki Ishida01/14/1996
13Ryno Benjamin08/03/1983
14Naoki Moriya04/07/1991
15Tadanobu Ko09/13/1980
16Jun Takeuchi05/07/1989
17Fumiya Mato04/06/1994
18Yuto Sato09/21/1992
19Wataru Niimoto09/19/1992
20Hiroto Watanabe09/21/1994
21Shuto Takashima10/27/1994
22Shuhei Sasaki05/04/1994
23Toru Morita01/10/1995