Starting Lineup

# Name Birth Day
1Keiichi Tanaka10/25/1989
2Futoshi Mori04/25/1988
3Ryota Fukamura07/23/1993
4Kyosuke Kajikawa09/05/1987
5Naohiro Kotaki06/13/1992
6Hiroshi Yamamoto04/28/1986
7Songchang Lee08/24/1991
8Hiroki Yamamoto11/17/1992
9Takahiro Ogawa (Cap)03/18/1991
10Hayata Nakao01/20/1995
11Coenraad Van Wyk01/08/1988
12Taiki Watanabe06/23/1987
13Tsuyoshi Higashiguchi01/04/1994
14Jone Naikabula04/12/1994
15Shohei Toyoshima01/09/1989
16Daigo Hashimoto01/28/1994
17Gwante Kim06/05/1992
18Yuma Fujino07/29/1995
19Hitoshi Ono05/06/1978
20Sione Lavemai05/08/1994
21Kohei Takahashi04/12/1996
22Taiki Matsunobu04/25/1990
23Takehisa Usuzuki09/28/1985