Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Tatsuya Yamaguchi06/18/1996
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Jimmy Tupou08/08/1992
5Isaac Ross10/27/1984
6Kosuke Yamashita07/07/1988
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Willem Britz08/31/1988
9Ryo Tsuruda12/08/1988
10Shotaro Matsuo10/19/1996
11Yuki Ishii02/27/1996
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Henry Brackin07/31/1988
14Akihito Yamada07/26/1985
15Kai Ishii08/04/1993
16Ryo Miura11/17/1990
17Ken Saito08/22/1996
18Shinsuke Ono10/30/1989
19Ryong Ji Kim08/26/1994
20Masataka Tsuruya10/18/1990
21Atsushi Yumoto05/02/1994
22Yuki Ikeda05/21/1995
23Yongheung Chang11/12/1993