Starting Lineup

# Name Birth Day
1Toshiaki Maejima12/13/1993
2Shin Kawamura08/06/1987
3Takahiro Doi08/22/1986
4Shoji Tanaka09/12/1994
5Waqa Sanaila07/17/1995
6Brodie Leber05/15/1989
7Ryoi Kamei (Cap)10/08/1994
8Hapakuki Liavaa11/09/1996
9Daiki Nakajima03/25/1996
10Kodai Kameyama03/24/1993
11Ryuta Iiyama08/03/1994
12Amanaki Savieti03/13/1996
13Koichi Matsuura08/03/1993
14Lolagi Visinia01/17/1993
15Hiromasa Yoshihiro04/02/1985
16Yo Sato01/27/1994
17Taku Tohma09/21/1996
18Hikaru Tanaka03/24/1989
19Taku Hirosawa09/10/1986
20George Risale01/22/1993
21Tomonori Kimura10/23/1992
22Taisetsu Kanai01/29/1997
23Shindo Kamaike10/23/1986