Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Kota Kumamoto11/24/1988
3Kosuke Oike08/18/1993
4Kazuki Kato12/07/1994
5Ryuichiro Fukutsubo (Cap)08/16/1988
6Shohei Shitayama07/19/1991
7Yusuke Hamazato08/17/1984
8Sam Chongkit03/02/1995
9Raku Yamaoka09/12/1995
10Rinto Kagawa03/18/1997
11Hiroki Yamada05/17/1996
12Yuta Imamura10/31/1984
13Sooyoung Wang05/11/1993
14Karne Hesketh08/01/1985
15Kyoji Takano10/25/1996
16Kyungmun Wang09/12/1991
17Dongwon Shin12/12/1986
18Shogo Murakami08/01/1996
19Toshihiro Nishii12/03/1990
20Dallas Tatana08/27/1991
21Satoshi Tsuruoka07/28/1990
22Tasuku Kinjou09/11/1992
23Shusaku Hamazato12/28/1985