Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kenta Tsujii10/17/1989
2Yuki Mori07/05/1985
3Soutarou Okawa10/25/1991
4Daiki Yanagawa02/19/1989
5Jacob Skeen04/07/1993
6Michael Broadhurst10/30/1986
7Jumpei Yukawa04/24/1996
8Colin Raijin Bourke (Cap)10/15/1984
9Masatoshi Nakamura01/24/1989
10Kohei Horigome09/18/1995
11Yusuke Matsumoto06/06/1991
12Amanaki Lotoahea04/14/1990
13Aki Makita02/21/1992
14Masaki Watanabe09/07/1989
15Daisuke Komatsu09/27/1984
16Kan Yoshino11/16/1990
17Taichi Chiba09/22/1994
18Kazuhiro Shibata08/22/1986
19Lotoahea PohivaYamato08/10/1988
20Takeshi Mabuchi10/14/1986
21Toshiya Takahashi10/22/1993
22Toshiki Hamagishi11/28/1994
23Takuya Takahira10/17/1990