Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takumi Fujii09/02/1995
2Akito Fujinami08/31/1995
3Miwasuke Go04/12/1994
4Yoji Akiyama02/06/1990
5Josh Bekhuis04/26/1986
6Tetuhi Roberts07/06/1994
7Ryota Kobayashi (Cap)06/11/1991
8Tomasi Soqeta08/16/1983
9Kenta Yamaji08/09/1989
10SongGi Pak02/25/1993
11Kanta Watanabe03/01/1996
12Shaun Treeby01/26/1989
13Clynton Knox12/27/1992
14Jonico Hardwick11/01/1995
15Gwante O11/16/1996
16Kienori Go10/23/1996
17Tatsuhiko Tsurukawa05/12/1995
18Taiki Yoshioka09/02/1995
19Kosuke Hattori06/04/1993
20Ryo Furuta09/29/1995
21Shogo Nezuka01/13/1997
22Kenta Kutsuna09/13/1994
23Kaito Morikawa05/27/1988