Starting Lineup

# Name Birth Day
1RIN TAKAHASHI04/10/2001
2KUNPEI ABE10/05/2001
3KOUKICHI SHIMIZU10/11/2001
4KEIJI HAZAMA06/19/2001
5KOU TSUJIMURA05/13/2001
6SAWA TOKI12/23/2001
7KYOUHEI UNO05/15/2001
8RYOHTA NAKATSUKA05/09/2001
9KAGEN FUJITA04/20/2002
10YOSHIAKI TANIGUCHI (Cap)11/20/2001
11TOUMA MAEZONO04/17/2001
12KENTAROU NANIMATSU08/17/2001
13TOWA KONDOU09/01/2002
14KOUJI TSUTSUMI11/16/2001
15RYOHTA ICHIKAWA06/15/2001
16KAZUKI OOSHITA08/22/2001
17MASANE MIMURA05/08/2002
18SOUMA FUKUDA10/30/2001
19DAISUKE KATOU01/12/2002
20REO TAKEDA04/24/2001
21MITSUO KITADA06/25/2001
22RYOHTA OOHATA07/02/2002
23RAITO KOU03/22/2002
24YURAGI MUTOU07/30/2001
25TOMU NISHIJIMA10/09/2001