Starting Lineup

# Name Birth Day
1RIN TAKAHASHI04/10/2001
2KUNPEI ABE10/05/2001
3KOUKICHI SHIMIZU10/11/2001
4KEIJI HAZAMA06/19/2001
5KOU TSUJIMURA05/13/2001
6SAWA TOKI12/23/2001
7RYOHTA NAKATSUKA05/09/2001
8KANTA KURAHASHI06/04/2002
9KAKERU MATSUI (Cap)07/11/2001
10YOSHIAKI TANIGUCHI11/20/2001
11TOWA KONDOU09/01/2002
12KENTAROU NANIMATSU08/17/2001
13RYOHTA ICHIKAWA06/15/2001
14KOUJI TSUTSUMI11/16/2001
15YURAGI MUTOU07/30/2001
16KAZUKI OOSHITA08/22/2001
17MASANE MIMURA05/08/2002
18SOUMA FUKUDA10/30/2001
19KYOUHEI UNO05/15/2001
20KAGEN FUJITA04/20/2002
21RYOHTA OOHATA07/02/2002
22TOUMA MAEZONO04/17/2001
23RAITO KOU03/22/2002
24REO TAKEDA04/24/2001
25TOMU NISHIJIMA10/09/2001