Starting Lineup

# Name Birth Day
1Dan Sekiguchi04/17/2003
2Kennichirou Numasawa07/02/2003
3Rin Yamashita (Cap)06/20/2003
4Riku Takamura04/25/2003
5Ryusei Yamaguchi09/15/2003
6Yuugo Oyamada08/18/2003
7Keita Kashiwabara10/24/2003
8Genki Ikuta06/26/2003
9Yuta Sugimori06/06/2003
10Shin Miura09/06/2003
11Kouyou Kawachi06/18/2003
12Junpei Nagatomo11/15/2003
13Ryota Nakamura04/22/2003
14Ryota Kawashima05/11/2003
15Haruto Yamasaki06/10/2003
16Taishi Shimazaki11/07/2003
17Reo Imamura08/01/2003
18Sora Saito08/12/2003
19Yusei Tanaka08/20/2003
20Souji Maeda04/14/2003
21Ryota Matsuda01/14/2005
22Sea Hayashi08/18/2003