Starting Lineup

# Name Birth Day
1Riku Matsumoto08/24/2003
2Mitsunashi Akihiro03/08/2004
3Kanta Kishimoto04/06/2003
4Soki Hirai05/03/2004
5Yuto Kawabata05/27/2004
6Koki Miyashita12/22/2003
7Natsuki Fujiwara06/30/2004
8Gwangre Cho10/08/2003
9Ikkyu Kambe (Cap)04/16/2003
10Soshi Fujiwara11/02/2004
11Kota Sakamoto05/22/2004
12Kosho Muto03/23/2004
13Koki Nakamura12/19/2003
14Ren Masuda10/13/2004
15Masashi Saisyo10/31/2003
16Ryo Hashimoto01/13/2005
17Sojiro Otsuka07/05/2004
18Munehisa Aota11/10/2004
19Nozomu Wakabayashi06/16/2004
20Kosuke Kobayshi09/04/2004
21Kai Okuda11/03/2004
22Yuto Nakai12/29/2004