Starting Lineup

# Name Birth Day
1Nagito Uno07/12/2003
2Ryuki Kamei07/05/2003
3Kaito Miyamae11/12/2003
4Rei Hirata09/22/2003
5Aito Fujita05/29/2003
6Kota Nagashima11/02/2003
7Kodai Inaba12/26/2003
8Oshima Taishin07/14/2003
9Kodai Takeda (Cap)07/28/2003
10Wataru Kurata08/07/2003
11Ryota Yachi07/31/2003
12Renji Oike12/05/2003
13Kaisei Shirai07/18/2003
14Akimoto Kazuki07/01/2003
15Kokoro Tanifuji08/21/2003
16Kotaro Koyama07/10/2003
17Kairi Kondo05/01/2003
18Ryohei Fukuda10/02/2003
19Shuichi Kobayashi08/24/2003
20Kaishun Azuma07/08/2003
21Shin Yumae08/09/2003
22Kanji Ishihara01/05/2005