Starting Lineup

# Name Birth Day
1Haruto Iwashige02/18/2004
2Shou Tarekado07/06/2003
3Aoto Nagaike06/12/2003
4Ryoudai Koba06/14/2003
5Kensin Yakumaru01/24/2004
6Dai Kawahara02/18/2004
7Riku Tokitou07/10/2003
8Shouei Yamaguchi07/04/2003
9Takuru Kamimura (Cap)06/02/2003
10Kou Shirasouzu04/02/2003
11Syu Toyomitsu11/01/2003
12Yoshimasa Idichi03/28/2004
13Syouei Tsurudome06/06/2003
14Shunta Yotsumoto10/30/2003
15Yuma Yokomizo04/23/2004
16Tomoki Matsumoto10/20/2003
17Kouki Yadori09/13/2003
18Neo Kawana06/14/2003
19Kou Hoshisashi12/02/2003
20Hayato Inoue07/11/2004
21Yuto Watanabe08/14/2003
22Sota Mihara06/30/2004