Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takuya Aikawa05/01/2003
2Rio Sanada08/15/2003
3Airo Sugimoto09/23/2003
4Naoya Hijikata04/23/2003
5Daigo Hasebe05/28/2003
6Jion Moroi01/24/2004
7Shun Egasira (Cap)05/17/2003
8Rintaro Nakatani12/21/2003
9Rintaro Oda11/23/2003
10Shota Ishida05/24/2003
11Nick Heichi08/24/2003
12Ryunosuke Furukawa08/15/2003
13Kai Hanafusa01/12/2004
14Issei Ozawa05/13/2003
15Kanta Hosokawa04/14/2003
16Jin Ebitani08/15/2003
17Masataro Yamanaka03/13/2004
18Dansuke Hashimoto04/25/2003
19Haruki Kajiwara07/07/2003
20Hayato Sanada09/24/2003
21Shibato Tani09/12/2003
22Ken Heichi08/24/2003