Starting Lineup

# Name Birth Day
1Sonyon Lee04/28/1995
2Yoshimitsu Yasue08/25/1984
3Angduk Sung04/28/1983
4Yuta Onodera11/29/1989
5Daniel Linde11/09/1987
6Yuderyckenys Thomas04/08/1985
7Heiden Bwdwell-Curtis06/25/1991
8Makoto Tosa (Cap)06/28/1986
9Kosuke Enomoto10/22/1988
10Daniel Hawkins04/20/1991
11Kanzo Nakahama09/28/1988
12Michael Little03/14/1993
13Matt Vaega01/29/1992
14Tevita Lepolo10/15/1987
15Tsuyoshi Iguchi12/21/1989
16Yuya Otsuka04/15/1995
17Albert Alfred Anae06/21/1989
18Yukihito Fujita01/12/1981
19Ryoma Tokuda03/07/1990
20Noriya Kobayashi07/14/1984
21Kenta Nishidate09/12/1987
22Mishiyoshi Morita07/07/1990
23Gousuke Kawakami04/28/1994