Starting Lineup

# Name Birth Day
1Elone Takitaki04/07/1985
2Mitsumasa Harayama04/06/1993
3Masahiro Hibino06/20/1992
4JOHAN BARDOUL06/16/1987
5Mark Abbott02/20/1990
6Shuhei Kawashita03/04/1983
7Yusaku Kuwazuru (Cap)10/23/1985
8JOSEPH TUPE03/14/1991
9HISANORI MIMATA09/07/1995
10JAMES MARSHALL02/05/1990
11Kameri Rarabou Rathianara Soejima06/01/1983
12Tupou William07/20/1990
13Yoji Yamamoto01/17/1992
14Kouhei Ishigaki06/25/1993
15Taichi Yoshizawa07/18/1991
16ATSURO NAKAMURA04/11/1994
17Tomohiro Tanaka10/24/1991
18YUICHIRO HOSONO12/03/1993
19Naoto Osajima05/23/1991
20Masakazu Toyota05/15/1986
21Shota Egashira03/19/1991
22Hollinshead Daniel06/07/1995
23YOSHITSUMI SHIMORA11/12/1993