Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hyong Ji Kim11/27/1993
2Atsushi Maeda10/04/1992
3Masashi Debuchi05/30/1990
4Alex Toolis03/31/1992
5Jacob Raniera Ellison02/25/1985
6Shinsuke Fujiwara09/16/1990
7Naoki Maruyama03/10/1996
8Wycliff Palu07/27/1982
9Yoshitaka Motomura01/12/1986
10Tamati Ellison04/01/1983
11Ryohei Chihara07/05/1987
12Takuya Nakajima (Cap)10/09/1988
13TAKUTO MIZUNO03/24/1993
14Ben Paltridge09/21/1992
15Hirota Kuroda09/30/1988
16Takashi Tokuyama03/06/1988
17Tadayuki Nishiyama09/13/1993
18IMAMURA KOKI07/20/1989
19Mitsuo Nakao10/03/1989
20NOBUYUKI HIRAI10/29/1992
21Ryou Oomasa07/22/1992
22Koichi Ohta01/29/1991
23Keigo Hamazoe04/27/1994