Starting Lineup

# Name Birth Day
1Atuki Yoshimoto08/15/1997
2Rikuto Matuura04/27/1999
3Naoki Miura02/16/1998
4Syohei Takao03/26/1997
5Riku Hanaoka08/07/1999
6Humito Ono04/14/1997
7Kazuho Miyake09/15/1997
8Kouichirou Komatubara09/29/1998
9Suka Keita01/14/2000
10Koya Mori (Cap)12/15/1997
11Hidetika Takahashi09/06/1997
12Ryoutarou Kawaguti07/01/1997
13Fukami Rui04/22/1997
14Masaya Izumo08/15/1996
15Syunpei Ikeda07/31/1997
16Kotaro Tanaka04/30/1996
17Takuya Nishimura03/09/1998
18Hiroki Horiba11/04/1998
19Kentaro Ota02/15/1998
20Takashi Takeguchi03/17/1996
21Kazuki Kawamoto04/09/1999
22Taro Nisimoto06/19/1998
23Naruki Tamagawa06/13/1998