Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shinoda Kai10/17/1998
2Miyazawa Kota08/30/1996
3Sato Ryunosuke03/14/1999
4Kigasawa Takaya04/06/1998
5Otsuka Kotaro01/04/1998
6Shiozawa Kohei02/25/1996
7Sera Hikaru01/17/1999
8Murase Fumiki08/03/1996
9Yamada Ren07/30/1997
10Nakamura Syunsuke12/09/1998
11Kawamura Naozumi08/06/1995
12Tode Michitaka11/04/1996
13Abe Masaya11/27/1998
14Nishikawa Tomoki02/17/1999
15Otsuka Yuki07/19/1998
16Sano Itsuki11/29/1997
17Ban Yuta04/24/1996
18Shiojima Kotaro05/28/1998
19Masuko Yuto08/10/1999
20Ueda Yuki10/10/1997
21Ashida Daisuke10/07/1998
22Sugiyama Kyotaro10/22/1998
23Fujiwara Takaki (Cap)12/11/1997