Starting Lineup

# Name Birth Day
1Aki Miyazawa07/10/1995
2Takuya Seki07/20/1995
3Mothiro Seya05/21/1995
4Ryan Thompson10/08/1993
5Ryouta Aoyama10/11/1991
6Syun Satou01/21/1994
7Kouki Wada (Cap)12/19/1992
8Takumi Momiyama07/26/1993
9Yuuta Kimishima01/10/1988
10Wataru Sakuraba07/07/1991
11Lafi Kurokawa11/09/1994
12Yuuya Suzuki11/30/1994
13Tumanawa Tahai10/15/1995
14Tetsuya Hirakawa03/30/1992
15Hiroya Okuda10/21/1986
16Yoshihumi Kiyota01/22/1988
17Kazuki Hirao11/10/1986
18Jose Seru02/09/1991
19Naoya Hirashima11/09/1990
20Takeshi Kimura02/23/1995
21Aturou Kuzume02/23/1996
22Koudai Yoshida06/23/1991
23Shichinohe Yuuki03/08/1991