Starting Lineup

# Name Birth Day
1Tokuzaki Sachio08/23/1988
2Sirahama Hiroaki10/28/1994
3Yamaguchi Daichi (Cap)10/03/1987
4Inoue Masato01/11/1988
5Nakatake Masato08/03/1982
6Tabuchi Yohei03/03/1981
7Izumitani Syoichi06/12/1982
8Muto Takuma03/12/1978
9Ishikawa Kazuo01/25/1982
10Sato Seiji12/07/1985
11Yamashita Masaki02/11/1985
12Sugimachi Keita06/01/1990
13Nakamatsu Dai05/31/1992
14Kuroki Yuki12/02/1993
15Arita Koichi10/12/1979
16Nakamura Koya04/11/1986
17Shimoda Atsushi05/03/1977
19Takahashi Kazuki02/26/1998
20Ikeda Takayoshi06/07/1997
21Fujii Hiromitsu09/30/1981
22Hirata Syogo08/20/1981
23Nakanishi Masaru11/16/1994