Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kai Kusahana11/27/1993
2Takato Tateyama10/08/1992
3Kazuki Himoro10/11/1984
4Shinya Matsubuchi02/03/1987
5Takashi Kondo08/02/1984
6Ryotarou Izumi04/10/1993
7Ryusuke Matsukawa03/14/1988
8Natsuki Okamoto08/27/1984
9Naoki Inaba (Cap)10/10/1984
10Ryosuke Suzuki05/23/1993
11Takeo Oketani05/19/1993
12Ryusuke Uchiyama04/27/1988
13Torai Asai01/25/1992
14Yosuke Chikama11/10/1985
15Ryo Suzuki04/03/1993
16Mitsuhiro Irimichi01/27/1991
17Ayumu Sakai11/06/1982
18Jun Yamazaki11/18/1979
19Haruki Tanahashi05/15/1994
21Nozomu Konda12/03/1993
22Hiroto Mouri03/26/1991
23Emon Saito10/16/1984