Starting Lineup

# Name Birth Day
1SOUMA HIROOKA07/30/2000
2YOUDAI TAKAHATA06/09/1999
3CHIHIRO FUJIWARA04/07/1998
4TAKUJI MIKAWA11/15/2001
5KAZUKI MAEDA03/03/2001
6RYUKI SAKATE09/23/1999
7NAOKI OKADA03/25/2001
8RYUTO SHIBATA03/28/2000
9YOUTA KAWASHIMA (Cap)08/21/1998
10RIKU NISHIZAKI10/16/1999
11YOUKI UTANI08/15/2000
12TOMOYA TAMURA02/13/2001
13KOUSEI UEDA06/22/2001
14TAKUMI TASAKA10/26/2002
15SHITARO SUZUKI03/24/2000
16KOUTA MORIMOTO02/22/2002
17FUMIYA KAMEYAMA05/18/2002
18TAIKI MORISAKI03/17/2003
19TAIGA YAMAMOTO04/24/2001
20HAYATO YANAGIMOTO09/23/2002
21YOUJI OKADA08/30/2002
22YOSHIMITSU KITA10/10/2002
23MASAHIRO MATSUNO05/31/2002
24TAKERU IGUCHI07/06/2002