Starting Lineup

# Name Birth Day
1MASAKI FUKASE03/09/1999
2RENHA KOUMOTO01/09/2002
3HODAKA FUJISAWA (Cap)11/17/1998
4DAIGO KOIZUMI09/13/2000
5SATOSHI ITO05/29/1998
6KOUJIROU MURAMOTO04/11/2000
7SHINJI OODOKO09/17/1999
8SEIJI OODOKO06/11/2001
9TAKERU ITAGAKI02/09/2001
10YOU YANAGIMURA10/23/1999
11GENKI OOMORI02/21/2000
12TAKUMI MATSUURA05/07/1998
13YOUTO SHIMAZU12/17/2001
14SO ICHIHARA09/16/2002
15TAKUMA UEMURA01/21/2000
16RYOHTA TEDUKA09/02/1999
17YOUSUKE FUKUMOTO11/12/1998
18SHO KUROKAWA05/26/2000
19NAOKI NISHISONO07/05/2001
20TAKUMA KAWAHIGASHI05/09/2002
21MASAKI FUJITA02/13/2002
22YASUHIRO MUKAI06/17/2000
23SORA KATSUMA09/21/2001
24KATSUYA FUJITA02/13/2002
25REN OOKUSHI07/15/2002